Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
przetwarzanych w NZOZ Psych-Med Sp. z o.o. prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719)
 
NZOZ Psych-Med Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Księcia Ziemowita 6
www.psych-med.pl
Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
przetwarzanych w NZOZ Psych-Med Sp. z o.o. prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 719)
NZOZ Psych-Med Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Księcia Ziemowita 6