© 2015 - 3Z Beyond www
AKTYWNI SENIORZY
Stare Gliwice
© 2015 - 2018
© 2015 - 2019
www.3z.com.pl
www.3z.com.pl
AKTYWNI SENIORZY
Stare Gliwice
AS
 
STARE GLIWICE
FIRMY PRZYJAZNE SENIOROM
 
Usługi komputerowe
Sprzęt
  Oprogramowanie
Strony www
Dostawa sprzętu
44-100 Gliwice
ul. Portowa 16
Back
Next
Posiadając Kartę Seniora w każdym z tych punktów możesz uzyskać zniżki na towary lub usługi.

     Więcej informacji >>>
Jeżeli nie posiadasz jeszcze Karty Seniora a ukończyłeś(aś) 60 lat zapoznaj się z regulaminem karty na stronie www.glosseniora.pl - gdy stwierdzisz, że jest to propozycja dla Ciebie, zgłoś się do Klubu Seniora "AS". Pomożemy w 
wypełnieniu i wydrukowaniu deklaracji oraz postaramy się odpowiedziec na wszystkie pytania. Wystarczy przesłać do nas informację ze strony >>>
Więcej na temat tych oraz innych imprez organizowanych przy współpracy GCOP znajdziecie na stronie

                        
www.gcop.gliwice.pl
 
 
Urząd Miejski w Gliwicach opublikował listę osiedlowych przedsięwzięć zakwalifikowanych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Wśród ponad 394 zadań do kolejnego etapu przeszło 201 (Stare Gliwice 7 do 1).  

Harmonogram działań

do 27 kwietnia - składanie zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków (według zasad określonych
w § 25 Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5537/17);
30 kwietnia do 21 maja - rozpatrywanie zażaleń;
do 28 maja - ogłoszenie wyników procedury odwoławczej;
4 do 25 czerwca - głosowanie na zadania z osiedlowych list zadań;
26 czerwca do 19 lipca - ustalanie wyników głosowania;
20 lipca - ogłoszenie wyników głosowania;
20 lipca do 28 września - kampania informacyjna dotycząca wyników głosowania;
IV kwartał - podsumowanie doświadczeń z 2018 r. i ustalenie założeń na rok kolejny.

Więcej informacji na stronach Urzędu Miejskiego
Gliwiccy seniorzy od lat korzystają z bogatej oferty zajęć, projektów i przywilejów. W ramach popularnego miejskiego programu mogą liczyć na atrakcyjne zniżki, a dzięki dofinansowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - płacić mniej za śmieci. A to jeszcze nie wszystko! Już wkrótce w Gliwicach powstanie Rada Seniorów -  organ, który będzie wspierał i inicjował działania na ich rzecz.

Karta Seniora od 65+

Program „Gliwicki Senior”, który wszedł w życie w 2014 r. cieszy się sporym powodzeniem. Do marca 2018 roku wydano 5372 kart, dzięki którym starsi mieszkańcy Gliwic mają prawo do zniżek w miejskich obiektach sportowych, instytucjach kultury oraz u przedsiębiorców, którzy zadeklarowali swój udział w projekcie, m.in. w prywatnych placówkach medycznych, ośrodkach wypoczynkowych lub w sklepach.

Gliwickich seniorów z pewnością ucieszy fakt, że na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę obniżającą wiek uprawniający do uczestnictwa w programie. Od teraz, podobnie jak w sąsiednim Zabrzu czy Opolu,  założyć Kartę Seniora i korzystać z zniżek oferowanych przez partnerów programu mogą osoby, które ukończyły 65 rok życia.

Szczegółowe informacje na temat programu Gliwicki Senior, listę partnerów oraz wniosek o wydanie karty seniora, można znaleźć na stronie gliwice.eu w zakładce Gliwicki Senior 65+ i 75+.

Kartę seniora można otrzymać po okazaniu dowodu osobistego „od ręki” w Biurze Obsługi Interesantów (parter), po wypełnieniu wniosku dostępnego na stanowisku lub na stronie internetowej.

Mniej za śmieci

Karta to nie jedyne udogodnienie pozwalające seniorom w Gliwicach płacić mniej. Z myślą o osobach starszych, dla których ponoszenie opłaty za wywóz nieczystości jest nadmiernym obciążeniem finansowym, prezydent Gliwic wprowadził zasady udzielania dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych. Wniosek i warunki przyznania dofinansowania są dostępne TUTAJ.

Rada Seniorów

W Gliwicach już wkrótce powstanie organ doradczy, konsultacyjny i inicjatywny reprezentujący środowisko osób starszych, instytucji i organizacji realizujących zadania na rzecz seniorów.

Rady Seniorów działają m.in. w Katowicach, Bytomiu, Częstochowie, Sosnowcu, Chorzowie czy Siemianowicach Śląskich i funkcjonują w ramach ustawy o samorządzie gminnym. Mają za zadanie wspieranie interesów osób starszych w polityce samorządowej, m.in. opiniują projekty uchwał, inicjują przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów, wzmacniają ich aktywność obywatelską i pozycję w społeczeństwie.

W gliwickiej Radzie zasiądzie piętnaście osób, w tym jedenastu przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów, dwóch członków wskazanych przez Prezydenta Miasta oraz dwóch wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta. Co ważne, członkiem rady może zostać każdy bez względu na wiek. Ci, którzy nie zostaną zgłoszeni, mogą zgłosić się osobiście, uzyskując poparcie co najmniej 30 osób powyżej 65 roku życia, będących mieszkańcami Gliwic. Kadencja Rady potrwa dwa lata, będzie ona obradowała nie rzadziej niż raz na kwartał. Zasady działania rady określa statut, a także ustalony przez członków regulamin pracy.

Nabór na członków Rady Seniorów ogłoszony zostanie w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie uchwały. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Dziękujemy

  Wszystkim Seniorom za aktywny udziału w głosowaniu, dzieki czemu, wszystkie zatwierdzone do głosowania zadania zostaną zrealizowane w 2019 roku.

                                                                                                                   Klub Seniora AS Stare Gliwice
WYKAZ ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO SKIEROWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU
WYKAZ ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO SKIEROWANYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU
Otwarcie Domu Seniora w Wińsku
Otwarcie Klubu SENIOR + w Rajkowach
Wielkie otwarcie Klubu Seniora Koszalin
MROCZEŃ: Otwarcie Klubu Seniora
Krosno. Otwarcie Dziennego Klubu Seniora Cafe 60+
Otwarcie Klubu Seniora na Placu Św. Anny - Tychy.pl
Otwarcie Centrum Aktywizacji Seniorów
Otwarcie Klubu Seniora coraz bliżej
BUDŻET OBYWATELSKI 2019
BUDŻET OBYWATELSKI 2019
JAK MOŻE WYGLĄDAĆ KLUB SENIORA - PRZY DOBREJ WOLI GMINY
JAK MOŻE WYGLĄDAĆ KLUB SENIORA - PRZY DOBREJ WOLI GMINY
  Rada Seniorów Miasta Gliwice zebrała się po raz pierwszy 18 grudnia 2018 roku.

  Radę Seniorow Miasta Gliwice tworzy łącznie piętnaście osób, w tym jedenastu wyłonionych w naborze przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów - są to:

   Czesław Dudek,
   Józef Hauschild,
   Krystyna Jurczewska-Płońska,
   Małgorzata Konior,
   Barbara Kończak,
   Małgorzata Łazowa,
   Maria Puch,
   Franciszek Skoczylas,
   Grażyna Walter-Łukowicz,
   Teresa Wilanowicz-Zabiegała
   Danuta Żurawlow),

dwóch członków wskazanych przez prezydenta miasta

   Joanna Bajor
   Beata Jeżyk)

dwóch wskazanych przez przewodniczącego Rady Miasta - radni

   Ewa Potocka
   Krzysztof Procel

Kadencja Rady potrwa dwa lata. Będzie ona obradowała nie rzadziej niż raz na kwartał.
GCOP & KLUB SENIORA "AS"
ZAPRASZAJĄ
GLIWICCY SENIORZY MAJĄ SWOJĄ
RADĘ SENIOR
ÓW
DOBRE WIEŚCI DLA SENIORÓW
PREZYDENT MIASTA OGŁOSIŁ
HARMONOGRAM PRZEBIEGU PROCEDURY
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 R.
Do 11 marca 2019 - ogłoszenie zarządzenia Prezydenta Miasta określającego m.in. formę i miejsce składania projektów oraz kwotę przeznaczoną na realizację zadań w 2020 r.
Od 18 marca do 1 kwietnia - nabór projektów (wniosków)
12 czerwca - publikacja wyników ocen (weryfikacji) projektów wraz z uzasadnieniami ocen negatywnych
13 do 19 czerwca - składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji) projektów
Do 22 lipca - publikacje projektów, które poddane zostaną pod głosowanie w 2019 r. (z uwzględnieniem procedury odwoławczej)
2 do 23 września - głowsowanie
Do 23 października - ogłoszenie wyników głosowania
paździerenik - listopad ; spotkania ewaluacyjne z mieszkańcami i przekazanie Komisji Dialogu Społecznego Rady Miasta Gliwice wyników ewaluacji. 
ZAJĘCIA STAŁE KLUBU SENIORA AS "STARE GLIWICE"
1. Spotkanie Klubu AS
2 i 4 środa każdego miesiąca 17:00 - 19:00 (bez ferii i
wakacji)
jadalnia Sz.P. 27
2. Gimnastyka korekcyjna
poniedziałek 2 grupy 17:00 19:00
salka korekcyjna
3. Nauka języka angielskiego
wtorek od 16:30 do 17:30
 
4. Zajęcia manualne
wtorek 18:00 do 19:00
 
5. Gimnastyka korekcyjna
piątek 19:00 do 19:00
 
6. Spacer z kijkami
raz w tygodniu
 
6. IMprezy na mieście
przynajmniej raz z miesiącu
 
7. Rehabilitacja
turnus 3-miesiace
Bojków, Szparagowa 15
ZAJĘCIA PLANOWANE KLUBU SENIORA AS "STARE GLIWICE"
WYPOWIEDZI CZŁONKÓW KLUBU AKTYWNYCH SENIORÓW AS STARE GLIWICE ORAZ MIESZKAŃCÓW DZIELNICY
ABC PSYCHOLOGII DLA SENIORÓW.
MIĘDZY WDZIĘCZNOŚCIĄ A KORUPCJĄ EMOCJONALNĄ
  „Na hasło „korupcja” reagujemy zwykle odpowiedzią „łapówka”, „przekupstwo” i sytuujemy te zjawiska w sferze gospodarki, polityki. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z pieniędzmi, wymierną korzyścią materialną.

  I z pewnością większości z nas pojęcie „korupcja emocjonalna” wyda się, na pierwszy rzut oka, pojęciem dziwacznym, przesadzonym.
Słowo korupcja znaczy w łacinie corruptio, dokładnie „zepsucie”. A łapówka nie musi mieć wymiaru materialnego. Korupcja emocjonalna to również forma psucia życia poprzez kupowanie pozytywnych emocji, sympatii, poparcia. Nie ma nic złego w tym, że ktoś zdobywa sobie ludzką sympatię, poparcie. Rzecz w tym, na gruncie jakich reguł się to dzieje. Korupcja emocjonalna ma miejsce wtedy, kiedy czyjąś sympatię, poparcie, potrzebne do zachowania formalnego stanowiska w organizacji czy nieformalnego statusu w grupie, choćby sąsiedzkiej, zdobywamy przy pomocy manipulacji. Stosowanie jej opiera się na dwóch filarach: wykorzystaniu reguły wzajemności, jednej z sześciu reguł psychomanipulacji. I na braniu udziału w specyficznych rytuałach. W Polsce jest to z reguły słynne „oparcie sprawy o bufet”.

Na pokazach i prezentacjach

  Działanie zasady wzajemności stosują nagminnie naciągacze, którzy zwabiają ludzi na różnego rodzaju pokazy i prezentacje, obiecując wspaniałe podarunki. Zaproszenie zaczynają najczęściej od słów: „mamy dla pani/pana wspaniałą nowinę/prezent/niespodziankę”. Prezent okazuje się tanim gadżetem, wyprodukowanym w Chinach i kupowanym za grosz, i ma za zadanie wywołać poczucie wdzięczności oraz potrzebę odwzajemnienia cudzej hojności. Na tak przygotowanym gruncie usiłuje się sprzedać za astronomiczną cenę coś, co nie jest warte nawet ułamka tej sumy. Ale jak tu się oprzeć. Zadzwonili, przysłali eleganckie zaproszenie na piśmie, przygotowali prezent, zwracają się do mnie po imieniu, gną się w ukłonach i rozpływają w uśmiechach, komplementują każde moje słowo i gest, częstują kawą, ciastkiem, robią mi darmowe badania. Jak tu odmówić takim dobrym ludziom?

  Opisane historie to jeszcze nie korupcja emocjonalna. To paskudne, bezwzględne naciąganie, ale nie korupcja. Jest to jednorazowa akcja, bo najprawdopodobniej drugi raz tych samych ludzi nie da się naciągnąć. Korupcja emocjonalna ma miejsce wtedy, kiedy ktoś „kupuje” sobie pozycje, przywileje, w mniej lub bardziej sformalizowanej grupie społecznej, nie w oparciu o posiadane kompetencje, ale za pomocą psychomanipulacji. Wyróżnianiem jednych w taki sposób, żeby czuli się wdzięczni i zobowiązani do popierania go. Utrącając potencjalną konkurencję metodą pomówień, szykan i napuszczania. […]“

Tekst dr Jadwiga Kwiek miesięcznik ‚Gazeta Senior‘ 2018 Nr 10 (listopad)
ZAPROSZENIA, PROPOZYCJE ORAZ BIEŻĄCE KOMUNIKATYY
Zajęcia z Tai Chi

  Począwszy od 8 marca 2019 r., w każdy piątek w godz. 15:00 do 16:30 będą prowadzone w sali gimnastycznej Domu Aktywnej Młodzieży w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 darmowe zajęcia w TAI CHI. W okresie letnim organizowane przez Samorząd Miasta Gliwice zajęcia będą odbywać się w parku Chopina.
Sport to zdrowie

  Nasz nowy kolega, pan Edward Pieczara organizuje dla całych rodzin, od juniora do seniora, zajęcia z cyklu „SPORT TO ZDROWIE”. I tak, we wtorki i czwartki w Centrum Sportowo Kulturalnym „Łabędź” w Łabędach, w godz. 17:00 - 19:00 prowadzone będą zajęcia z karate. A w środy i piątki w sali Młodzieżowego Domu Kultury, przy ul. Barlickiego 3 będą odbywały się zajęcia z szermierki japońskiej.
W środy w godz. 19:00 - 21:00
W piątki w godz. 17:00 - 19:30

Ruszyły zajęcia teatralne dla seniorów - teatr od kuchni

Od 11 marca gliwiccy seniorzy zwiedzają Teatr Miejski od kulis. Podczas pierwszego spaceru po teatralnych zakamarkach poznali sekrety tak zwanej dużej sceny.

Zajęcia dla seniorów będą organizowane w każdy drugi poniedziałek miesiąca aż do czerwca. W planach jest jeszcze spenetrowanie pracowni kostiumów (8 kwietnia) i podglądanie pracowni plastycznej (13 maja). Podczas ostatniego spaceru na seniorów bęzie czekać atrakcja specjalna. Tylko dla nich zostaną otwarte drzwi do przepastnego teatralnego archiwum (10 czerwca). Ciekawe, do czego się tam dokopią!

Wszystkie spacery rozpoczną się o godz. 10.00 i potrwają około 1,5 godz. Oprócz zwiedzania na uczestników warsztatów czeka także słodki poczęstunek. Bilety na spacery teatralne można rezerwować w kasach TM-u w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55-57) albo kina Amok (ul. Dolnych Wałów 3), a także telefonicznie pod nr. 503 868 642.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Konsumenta przypominamy o naszej kampanii "Stop Manipulacji, nie kupuj na prezentacji!"
Zobacz film promujący naszą Kampanię, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów i edukowanie w obszarze praw konsumenta, manipulacyjnych technik sprzedaży i bezpieczeństwa.

Spot można zobaczyć TUTAJ

Więcej informacji o naszej kampanii znajduje się na stronie internetowej www.stopmanipulacjom.pl

Nasze inne Kampanie i Programy dla seniorów
Gmina Przyjazna Seniorom
Dołącz swój samorząd do 115 Gmin Przyjaznych Seniorom!. Wyrabiaj Ogólnopolską Kartę Seniora na miejscu i korzystaj z Karty w swoim mieście. Poczytaj więcej tutaj.
Seniorze !
Ogólnopolska Karta Seniora  
Może ją wyrobić każda osoba powyżej 60 roku życia. Upoważnia do zniżek w ponad 1600 punktach w całej Polsce. Dowiedz się jak ją wyrobić tutaj
Ogólnopolski Magazyn "Głos Seniora"  
Magazyn, który aktywizuje seniorów i edukuje ich w różnych obszarach. Wszystkie numery naszego Magazynu znajdziecie tutaj.
TABLICA INFORMACYJNA
KLUBU SENIORA AS
  Tablica informacyjna Klubu Seniora AS "Stare Gliwice" stoi na terenie posesji prywatnej przy przejściu z ulicy Zielonej w stronę Parafii Świętego Gerarda w Gliwicach.

  Tablica informować będzie o aktualnych wydarzeniach mogących zainteresować wszystkich mieszkańców dzielnicy Stare Gliwice, a nie tylko seniorów.